<- Gå till Aktuelltöversikten

Aktuella möjligheter till kompetensutveckling för yrkesverksamma

I projektet KVIST - Kompetensväxel inom skog och trä, arbetar vi med att sammanföra små- och medelstora företag inom skogs- och träbranschen i Småland med studenter/lärare/forskare från Jönköping University och Linnéuniversitetet. Målet med projektet är en struktur för ökad samverkan, som i sin tur kan bidra till fler kunskapsintensiva företag i regionen samt ökad innovation.

På Linnéuniversitetet och Tekniska Högskolan/Jönköping University erbjuds olika utbildningsalternativ för dig som är yrkesverksam och vill utvecklas i din roll. Det finns fristående kurser, program, och helt skräddarsydda utbildningar som går att kombinera med ditt yrkesliv.

Valmöjligheterna är många när det kommer till utbildningsform, dels kan man studera på campus eller på distans genom E-learning eller blended learning. 

Tekniska Högskolan/Jönköping University

Aktuellt just nu för företag är bl a utbildningar i projektledning, Lean Produktion, Agil produktionstutveckling samt Operativt ledarskap.

Projektledning

Lean Produktion

Agil produktionsutveckling

Det operativa ledarskapet

Linnéuniversitetet

Aktuellt just nu: Sveriges senaste strategi för nyindustrialisering, Smart industri, lägger stort fokus på design, innovation, problemlösning och digitalisering. Strategin fokuserar på bland annat Industri 4.0, hållbar produktion och inte minst kunskapslyft för industrin. Linnéuniversitetet erbjuder nu, kopplat till Smart Industri, flera intressanta kurser för yrkesverksamma:

Mätteknik

Flödesanalys

Robotsystem

 

Läs mer om projektet KVIST här