<- Gå till Aktuelltöversikten

Adjungering: Utbyte tar forskningen närmare företagen

Som en del i ett tätare samarbete mellan Träcentrum och Tekniska högskolan i Jönköping (JTH) kommer två forskare att byta arbetsplats med varandra. Malin Löfving tar plats på JTH och Jenny Bäckstrand flyttar in på Träcentrum.

- Målet är att fler företag inom trä-, möbel- och inredningsbranschen ska kunna nyttja forskning, berättar de.

Läs hela artikeln här.