13
2016-05-17 00:00

54 timmars Innovation Race på Träcentrum

Innovation3Innovation2Innovation1

KONFERENS PÅ TRÄCENTRUM

54 timmars Innovation Race på Träcentrum

Projektet Innovation Runway drivs av Science Park Jönköping i samarbete med Almi Företagspartner och Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Den 16-18 maj samlas en mängd aktörer på Träcentrum i Nässjö för att under en tidsbestämd öppen innovationsprocess och i samverkan producera innovationer.  Innovationsracet arrangeras av Science Park och Nässjö Näringsliv AB tillsammans.

"Innovation Race" innebär att man kraftsamlar kompetens och kombinerar kunskaper från olika områden, för att under 54 timmar omvandla utmaningar, problem och idéer till nya affärsmöjligheter. Smarta lösningar struktureras och paketeras utifrån en behovsidentifiering, marknadsanalyser, riskanalyser och resursbehov.  Deltagande företag har möjlighet att få input till innovationsidéer som kan leda till nya affärsområden, produkter och tjänster som resultat.

Carola Öberg är processledare och säger: - Träcentrum som  konferensanläggning fungerar så bra för denna typ av arrangemang. Deltagarna kommer från olika håll vilket gör det geografiska läget viktigt. Att vi kan få tillgång till lokaler av olika storlek i anslutning till varandra är en förutsättning för att vårt Innovation Race ska fungera bra. God mat, bra service och trevlig miljö bidrar till en positiv upplevelse här!

På bilden ser du Carola Öberg tillsammans med processledare Kristian Wirsén.

Vill du veta mer om Innovation Runway gå in via:

http://sciencepark.se/nyheter/vi-uppfinner-nya-affarer-i-nassjo/