<- Gå till Aktuelltöversikten

3 snabba frågor till Träcentrums vd Joakim Brobäck om validering och kompetensutveckling av befintlig personal

Hur jobbar Träcentrum med stöd för kompetensutveckling av företagens befintliga personal?
Detta är mycket aktuellt just nu och vi har flera möjligheter att stödja företag och deras medarbetare med detta. Vi är sedan flera år ett certifierat testcenter för att utföra valideringar av yrkeskompetens. Vi arbetar just nu också i projektet InsTrä med att utveckla ett erbjudande med kvalitetssäkrade utbildningar för produktionspersonal inom områdena maskinsnickeri, CNC och ytbehandling. Dessutom ingår vi i de ESF-finansierade projekten Framtidssäkrad industri och Kompetenssäkrad individ som ger företag en strategisk möjlighet att nyttja branschvalideringar och till dessa kopplade utbildningar. Som sagt, vi har flera möjligheter att hjälpa företag att jobba med kvalitetssäkrad kompetensutveckling.

Hur fungerar detta just nu när de flesta träffas digitalt?
Detta måste vi självklart ta hänsyn till. Det fungerar dock väldigt bra att kommunicera på distans via Teams, Zoom eller annat. Dessutom har vi bra lösningar för validering på distans. Självklart är det viktigt att teknikutbildningar kan genomföras i en fysisk lektionssituation och det kommer ju att vara fullt möjligt inom en inte alltför lång tid framöver. Det viktiga är att komma i gång med dialog och planering av viktiga kompetensinsatser för att rusta verksamheten för framtiden.

Vem ska man kontakta på Träcentrum om man vill veta mer?
Man kan förstås kontakta vem som helst av oss på Träcentrum, men ett tips är att vända sig till någon av våra industricoacher. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida.

Information om InsTrä
Information om Framtidssäkrad Industri.
Information om Kompetenssäkrad Individ