<- Gå till Aktuelltöversikten

3 snabba frågor till Thomas om utvecklingsinsatser för företag

Vi ställde några frågor till Thomas Strand, projektledare med fokus på företagsutveckling på Träcentrum.

Vilka projekt och initiativ är aktuella just nu som kan vara av intresse för företagen?

- I huvudsak är det två spännande projekt som jag arbetar med utöver mina rena konsultuppdrag, nämligen KVIST och Robotlyftet. I projektet KVIST arbetar vi med att sammanföra små- och medelstora företag inom skogs- och träbranschen i Småland med studenter/lärare/forskare från Jönköping University och Linnéuniversitetet. Målet med projektet är en struktur för ökad samverkan, som i sin tur kan bidra till fler kunskapsintensiva företag i regionen samt ökad innovation.
Robotlyftet är ett projekt som vi gör inom IUC Sverige. Där vi gör är en kartläggning och analys av nuvarande produktionsprocesser och affärsmodell - en så kallad Förutsättningsstudie med fokus på automatisering och robotisering. Nästa steg är att företagen kan söka en Automationscheck för fördjupad analys och projektering med en integratör. Företagen får inte stödfinansiering för själva investeringen utan för utbildning i beställarkompetens m m plus att de får ett beslutsmässigt underlag för investering.

Vad gör du i din roll som projektledare med fokus på företagsutveckling?

- Håller örat mot marken. Lyhördhet är en viktig egenskap hos en projektledare. Jag gör analyser, ställer diagnoser och hjälper företagen att tänka utanför ”boxen” med sina investeringar, layouter, flöden, processer med mera. Jag får då möjligheten att använda mina mångåriga produktions/processtekniska kunskaper nästan varje dag. I dagsläget är det lite speciellt med Covid men företagen är fantastiskt duktiga på att ställa om från fysiska möten till TEAMS-möten. Annars är ju det fysiska mötet oöverträffat. Jag har mitt motto: Sluta aldrig att utvecklas. Var nyfiken och lär nytt och det passar bra i min roll som Industricoach.

Vilka frågor är ”hetast” hos företagen just nu?

- Helt klart robot och automation. Detta har fått ett fantastiskt fotfäste hos de flesta SMF-företag. Med förenklad programmering av robot eller med VR-teknik så är ställtiderna korta och tillgängligheten hög. Jag har fått förmånen att genomföra ett antal banbrytande projekt inom träindustrin den senaste tiden.

Mer information:

KVIST - Kompetensväxel inom skog och trä

Robotlyftet