<- Gå till Aktuelltöversikten

27 oktober Seminarium Inköpsstrategi: Med kunden i fokus, för ökad lönsamhet - steg 2

Vill du utveckla företagets inköpstrategier och på så sätt stärka positionen som flexibelt och kundanpassat företag? Vill du skapa en konkurrenskraftig samverkan med era kunder och leverantörer? I detta seminarium får du en fördjupning om metoden för kunddifferentierat inköp. En metod för att göra strategiska inköpsval med utgångspunkt i kundkrav och dess konkurrensfördelar. Metoden bidrar även till förbättring av den interna kommunikationen av kundkraven genom att erbjuda faktabaserade visuella verktyg.

Se inbjudan och hur du anmäler dig här.