11
2012-12-02 00:00

120 deltagare på temadag

Trä- och Möbelföretagens satsning på temadagar visade att ytbehandling är angeläget för branschens företag. 120 deltagare, 70 medlemsföretag och ett tiotal föreläsare möttes under en helmatad dag på Träcentrum.

Branschen står inför tuffa och spännande utmaningar med ökande krav på miljövänliga  system och samtidigt önskemål om perfekt ytfinish. Experter från olika leverantörer stod redo att presentera sina idéer och lösningar.

Dagens inledande pass dominerades av två av Sveriges ledande aktörer när det gäller industriell ytbehandling - Akzo Nobel samt Sherwin-Williams Becker Acroma.

Andra hälften av dagen gick mer in i detalj, där först Ikea-skolade Ralph Nussbaum från SP  Trä talade om ytors motståndskraft för möbelsidan – kopplat till olika testmetoder.

Wagner Group tog över och pratade ytbehandlingsutrustning och en allt högre grad av automatisering medan Svensk Innovativ Träteknik (SIT) avrundade med en genomgång av nischade ytbehandlingsanläggningar.

Robin Ljungar, TMF:s projektledare för eventet, var mycket nöjd med responsen.

-Fantastiskt att TMF:s temadag lockade så många företag från branschen. Över 120  deltagare förpliktigar och ställer krav på arrangemanget. Dagens talare levererade och gav många intressanta inblickar i ämnet. Branschen kan känna tillförsikt över att dess leverantörer arbetar hårt med att uppfylla framtidens krav på ytbehandling.