Projekt- och företagsutveckling för hela regionen

Bra möten och konferenser för alla typer av sällskap

Fantastiska lokaler som rymmer det mesta

Design och materialutveckling för industrin

Produktionsutveckling i världsklass

Nyheter

Göte & Linnéa Öhrskogs Stipendiefond

Företagsutveckling

Vi är en resurs för träindustrins utveckling i Småland

Konferens

Endagskonferenser i spännande miljö med god mat.

Utbildning

På Träcentrum hittar du såväl gymnasieutbildning som eftergymnasiala utbildningar inom många spännande områden.

Händer nu

Kolla in aktuella och kommande aktiviteter på Träcentrum

Aktuella Projekt

Läs mer om projekt som Träcentrum arbetar med.

Vi finns på Träcentrum

Vi är flera olika organisationer på Träcentrum. Läs mer om oss här.

Reportage

Företagsutveckling

Hoshin - utmaningsdrivet strategiarbete

Träcentrum och Jönköping University samarbetar i projektet HOSHIN som handlar om utmaningsdrivet strategiarbete. Den japanska metodiken har visat sig ge snabba resultat och ökad omsättning.

Konferens

Med Sherwin Williams in i framtiden på Träcentrum

16-17 augusti höll Sherwin Williams heldagsseminarier med tema Teknik, Miljö och Design på Träcentrum. Ett uppskattat inslag var föredrag av ”Sveriges meste bilförare” - Alx Danielsson.

Utbildning

Information om yrkesroller och utbildningar för SYV

Den 2 juni träffades studie- och yrkesvägledare Träcentrum för att av Skogsstyrelsen, Träcentrum, Linnéuniversitet, Sveaskog och Stora Segerstad Naturbrukscentrum får information om yrkesroller och utbildningar kopplade till trä och skog i olika led.