detalj_1.jpg

Utveckling

Här på Träcentrum jobbar vi inom de tre olika verksamhetsområdena; kompetens, utveckling och mötesplats. Vi jobbar för utveckling och tillväxt inom svensk trärelaterad industri genom utbildningar och projekt. Stort fokus läggs på affärsutveckling, produktutveckling och produktionsutveckling, vilka också är högt prioriterade områden.

Ett nära samarbete med näringslivet och akademien är viktigt för oss såväl på utbildningssidan som i de projekt vi arbetar med på utvecklingssidan. Genom utbildningar på olika nivåer vill vi ge träindustrin den kompetens som de behöver och efterfrågar.

Vår konferensverksamhet vänder sig till alla som efterfrågar möteslokaler i unik trevlig miljö, med god mat och fika och förstklassig service.

Välkommen till Träcentrum!

Läs mer om vår utvecklingsverksamhet här.