Skriver

Bra utveckling - Tänk Träcentrum

Alla företag behöver ständig utveckling och nya impulser för att kunna överleva på en allt tuffare marknad. Oftast saknas dock resurser i form av tid och pengar. Vår ledstjärna när det gäller utvecklingsarbete är att skapa konkreta handfasta projekt som har en stark förankring i ett efterfrågat behov. Vi har idag ett oerhört brett kontaktnät och kan koppla samman och förmedla resurser med unik kompetens där Vi tillsammans i projektgrupperna skaparett bestående resultat. Vårt arbete är och skall fortsättningsvis vara väldigt handfast och jordnära.

Affärsutveckling, Produktutveckling och Produktionsutveckling.

En röd tråd genom samtliga pågående utvecklingsprojekt är dels marknadsutveckling och dels nätverkande. Läs mer om våra olika utvecklingsaktiviteter nedan.

När det gäller information och ansökningsblanketter för Tillväxtverkets produktutvecklingsprogram kontaktar du Bodil Svensson på tel 0380-55 43 13.

 stöttar de trärelaterade företagen inom tre prioriterade utvecklingsområden:

Länkar till mer information om vår verksamhet

Produktionsutveckling

En viktig del i modern produktionsutveckling idag är att arbeta med effektivisering och systematisering med utgångspunkt från Toyotas "Lean Production". Träcentrum är en drivande aktör för att utveckla lean-koncept som fungerar även i små företag och för företag som inte riktigt är mogna för det stora steget in i ett fullskaligt lean-projekt.

Effektiva Arbetsplatser är en introduktion till lean och en effektivare produktion. Här kombineras arbetet med den del inom lean som kallas 5S med de viktigaste delarna inom Systematiskt arbetsmiljöarbete. Ett snabbt sätt att komma in i lean-tankarna och samtidigt få rutiner för det arbete inom arbetsmiljö som krävs i lagar och avtal.

Smart Produktion - Ett något större grepp kring lean och effektivare produktion men på en nivå som passar ett företag som kommit en bit på väg och som behöver en extern coach för att komma vidare.

Produktionslyftet - Träcentrum är en av aktörerna som fungerar
som coach inom ramen för Produktionslyftet som är en nationell satsning kring
effektivare produktion inom tillverkande industri. Produktionslyftet är ett mer
omfattande program som passar företag som är mer mogna i sitt lean-arbete. Även
här får företaget stöd av en lean-coach för att komma vidare.

Detta är tre färdiga koncept som vi kan erbjuda företag. Samtliga koncept bygger på att företagets egna medarbetare genomför ett förändringsarbete med stöd av en extern lean-coach. Vi utgår alltid från företagens egna förutsättningar och bygger vidare mot de mål och visioner som företaget själva definierar.

Vi kan också erbjuda specialanpassade koncept utifrån varje enskilt företags specifika behov. Kontakta David Andersson på tel 0380-55 43 80 för mer information.

 

Affärsutveckling

 • Marknadslyftet
 • Kontorslandskapet - samarbetsprojekt för att marknadsföra regionen mot arkitekter och inredare

  Kontorslandskapet

 

 

 

 

 

 

Produktutveckling

Övrigt

Finansieringsportalens hemsida kan du läsa mer om
finansieringsmöjligheter i Jönköpings län

Finansieringsportalen _lowres _170x 40px

  

Avslutade projekt

 • Affärsutveckling
 • Affärsdrivande nätverk
 • Benchmarking
 • Business Link
 • Generationsväxling
 • Trä - en tillväxtsektor
 • Lövträ - nytt material, ny marknad
 • Lövträ Västra Götaland
 • Möjligheter med lövträ - Lövträhuset
 • Natural quality - english version
 • Naturkvalitet svensk    
 • Metodutveckling för kunskapsöverföring¨
 • Projekt Teknikcollege
 • Teknikutvecklingsservice 
 • Projekt Våga, Växa, Vinna Information om projekt "Våga, Växa, Vinna"
 • Våga, Växa, Vinna - projektets resultat (pdf)
 • Processledningsprojektet - avslutat nov 2012

Nyheter