Default

Varför torkar man trä?

Det kan inte rekommenderas att tillverka möbler eller inredningar av färskt trä eftersom virket kommer torka i sin användarmiljö och när trä torkar så krymper det.

  • Att använda virke med fel fuktkvot resulterar ofta i deformationer och sprickor hos den färdiga produkten.
  • Trä är ett biologiskt material som lätt bryts ned om det inte skyddas, ett bra och miljövänligt sätt att skydda virket är att hålla det torrt.
  • De flesta egenskaper förändras när virke torkar, t.ex. blir det lättare att bearbeta, limma och ytbehandla. Sammantaget är det därför mycket viktigt att torka virket korrekt före det förädlas till möbler och snickerier.

Torkmetoder >>