Default

Torkmetoder

Det finns många sätta att ta bort vatten från trä, här beskrivs några vanliga tekniker:

Brädgårdstorkning Vid brädgårdstorkning eller friluftstorkning ställer man ut strölagt virke på en s.k. brädgård och låter solens värme och vinden torka virket. Detta är en långsam teknik som bara fungerar under den varma delen av året. På vintern torkar inte virket i någon nämnvärd omfattning då värmen saknas. Metoden är fortfarande vanlig på lövträ men måste kompletteras med någon annan teknik eftersom det inte går att färdigtorka virket. Vanligen torkar man ned till omkring 20% vilket kan ta mellan 3 månader och 2 år beroende på träslag, tjocklek och när på året torkningen startas.

Forcerad friluftstorkning En förbättrad variant av brädgårdstorkning är forcerad friluftstorkning. Denna enkla teknik innebär att man med hjälp av en fläkt skapar ett konstgjort luftflöde genom virkespaketen som torkar virket betydligt snabbare än vid vanlig brädgårdstorkning. Björk och bok kan torkas på 2–4 veckor till omkring 25% fuktkvot under den varmare delen av året jämfört med de vanliga 3–12 månaderna. Denna teknik fungerar likt brädgårdstorkning inte vintertid och klarar heller inte att torka ned till möbeltorr nivå utan skall ses som en billig förtorkningsteknik. Mer om forcerad friluftstorkning kan läsas i Lövträinstitutets rapport.

Kammartorkning
Den vanligaste formen av virkestork för
lövträ i Sverige är kammartorken. I princip är det ett slutet rum där klimatet
kan styras på önskat sätt. I rummet finns fläktar som cirkulerar luften genom de
strölagda paketen. Värme tillförs via värmebatterier för att snabba på processen
och torkluften avfuktas genom luftväxling eller en värmepump s.k.
kondenstorkning. Med denna metod kan man torka virket till önskad fuktkvot och
kontrollera processen helt för att minimera risken för torkskador. Torktiden
varierar mycket mellan olika träslag och dimensioner, från några timmar upp till
3 månader för grova ekplankor.

TorkkammPrincipskiss över en truckmatad kammartork av luftväxlingstyp. Temperaturen och
luftfuktigheten i den slutna kammaren mäts kontinuerligt och en dator reglerar
klimatet genom att tillföra värme, släppa ut fuktig luft eller vid behov befukta
luften så att ett kontrollerat önskvärt klimat uppnås.

Vakuumtorkning Vid vakuumtorkning kokar man bort vattnet från träet. Virket placeras in en tryckkammare där det omgivande trycket sänks, därmed sänks även vattnets kokpunkt. Genom att sedan värma upp virket till en temperatur över den aktuella kokpunkten skapas ett inre övertryck i virket vilket pressar ut vatten inifrån träet mot ytan där det kokar bort. Tekniken är tre till fyra gånger snabbare än kammartorkning men svårare att hantera och kräver större investeringar.

Eftertorkning När virket torkats till önskad fuktkvot kan det inte längre lagras utomhus, utan måste förvaras i rumsklimat eller i speciella avfuktade kallager. Virket bör tillåtas att acklimatiseras sig i rumsklimat under 1–2 veckor före den fortsatta bearbetningen påbörjas.

<<Varför torkar man trä

Fuktkvot>>