Default

Fuktkvot

Att veta fuktkvoten hos det virke som man tänker använda till möbler eller snickerier är av största vikt. Felaktig fuktkvot kan förstöra även det bästa hantverk. Har man inte möjlighet att mäta fuktkvoten får man förlita sig på mycket lång tids lagring av virket i rumsklimat.

Definition Fuktkvoten hos trä definieras som viktandelen vatten i förhållande till torr substans och beräknas på följande sätt:

Formelfu

Definitionen av fuktkvot medger att fuktkvoten i trä kan vara över 100%, vilket är vanligt i splintveden hos lätta träslag som t.ex. gran, furu och al. I dessa fall innebär det att vattnet i virkets cellhålrum och cellväggar väger mer än vad själva cellväggarna gör.

Torrviktsmetoden Då man vill bestämma fuktkvoten noga eller i de intervall då andra tekniker inte fungerar tillfredsställande kan man använda torrviktsmetoden. Denna bygger på själva definitionen av fuktkvot och fungerar även som referensmetod.

Först väger man det fuktiga provet på en noggrann våg och får då den fuktiga vikten. Sedan torkar man bort allt vatten genom att placera provet i en ugn vid 103±2°.

Fuktmatning (1)

 

 

 

 

 

 

 

Resistansmätare En vanlig form av fuktkvotsmätare mäter det elektriska motståndet eller resistansen mellan två metallstift som trycks in i veden. Denna typ av mätare ger ett direkt utslag, vanligen med 1–2% noggrannhet på virke med en fuktkvot mellan 30–6%. Mätarens utslag är beroende av träslag, temperatur och god kontakt mellan stiften och virket. Det går även mäta fuktkvoten på olika djup i träet med denna teknik.

 

Mikrovågsugn En variant av torrviktsmetoden använder en vanlig mikrovågsung för hushållsbruk med roterande platta i stället för värmeugnen. Tekniken snabbar upp mätningarna som nu tar 20–30 minuter i stället för de vanliga 1–2 dygnen. Noggrannheten är god på lövträ men kräver lite omsorg för att inte kola proverna invändigt.

Vägning av provet sker som vanligt, sedan placeras provet i ytterkant på den roterande plattan och ugnen körs på låg effekt 200–350W. Med jämna intervall tas provet ut och vägs, när ingen viktminskning längre kan noteras avslutas torkningen. Man bör aldrig lämna prover utan tillsyn i mikrovågsugnen eftersom det kan börja kola och brinna om man värmer för länge eller använder för hög effekt. Börjar provet ryka och lukta har provet misslyckats och hela mätproceduren måste göras om.

<<Torkmetoder

Användarmiljö>>