Default

Deformationer

Även om de flesta deformationer uppträder under själva torkningen orsakas de vanligen inte av denna. Den ofrånkomliga kupningen beror på träets krympningsanisotropi medan böjning och vridning orsakas av ärftliga eller miljöberoende virkesegenskaper hos trädet t.ex. juvenilved, reaktionsved, växtvridenhet och fiberstörningar kring kvistar. Dessa deformationer har inget med torkkvalitet att göra utan de hör snarare samman med virkeskvalitet. Däremot kan dubbelkrökt virke orsakad av felaktig ströläggning betraktas som ett torkfel.

Genom att strölägga virke tätt med identiska strön, belasta virkesstaplarna och torka vid hög temperatur kan man dock i viss mån minska deformationerna.

<<Torkspänningar

Missfärgningar>>