Default

Hägg

Prunus padus

Hägg har brungul - mörkbrun kärna med olika mörka färgstråk. Splinten är ljus.

Tekniska data
 

Densitet

620 kg/m3 vid 15% fuktkvot (u)

Elasticitetsmodul    

7300

 

Beständighet:
Mindre beständigt

Bearbetning
Medeltungt och elastiskt. Lätt att bearbeta.

Limning
Går lätt att limma.

Användning: Traditionell (historisk)
Tunnband

Dagens
Möbelfanér, svarvämnen, slöjdvirke, verktygsskaft.

 

 

Referenser
Boutelje, J., Rydell, R. (1995) Träfakta – 44 träslag i ord och bild. Stockholm: Trätek.

Dahlgren, T., Wistrand, S. Wiström, M. (1996) Nordiska träd och träslag. Stockholm: Stiftelsen Arkus. ISBN 91-972366-8-3

Esping, B. (1992) Trätorkning 1a. Stockholm: Trätek. ISBN 91-88170-06-3

Kollmann, F. (1984) Principles of Wood Science and Technology. Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo: Springer. ISBN 3-540-04297-0

Keinänen E., Tahvanainen V(1997) Nordens Ädla Träd. Utbildningsstyrelsen. ISBN 951-719-989-9.

Saarman, E. (1992) Träkunskap. Markaryd: Sveriges Skogsindustriförbund. ISBN 91-7322-726-9