Blad _ask 300ÖM

Ask

Fraxinus excelsior

Handelsnamn:
Engelska - ash. Tyska - Esche. Franska - frêne. Andra handelsnamn är Fransk ask, Polsk ask och så vidare beroende på ursprungsland

Asken tillhör de bördiga markerna och finns upp till mellersta Sverige med tyngdpunkt i Skåne och Skaraborg.

Ask inköps av flertalet virkesköpare (främst i södra Sverige) i fallande längder och standardlängder samt minidimensioner. Flertalet fanérleverantörer och grossister lagerför askfanér. Askrotsfanér kommer från sjuka utsvällningar på roten.

 
Askvirkets tekniska egenskaper
 
Täthet (vid 12% fuktkvot) 675 kg/m3

Lätt

-

-

-

-

X

-

Tungt

Gran

Asp

Furu

Al

Björk

Ask

Bok

Ek

               
Hårdhet (vid 12 % fukt) 450 Janka

Mjukt

-

-

-

-

X

-

Hårt

Gran

Al

Furu

Asp

Björk

Ask

Ek

Bok

               
Seghet (Böjhållfasthet 100 Mpa)

Sprött

-

-

-

-

X

-

Segt

Gran

Asp

Furu

Al

Ek

Ask

Bok

Björk

 

Ask är ett tungt, hårt och segt virke bland de svenska träslagen. Måttligt formstabilt vid fuktförändringar.

Utseende.
Asken är ett i grunden ljust träslag med tydliga årsringar. Brunfärgad kärna förekommer ofta.

Beständighet.
Askvirke måste hållas torrt annars ruttnar det lätt. Ej lämpligt för användning utomhus utan lämplig behandling.

Användningsområden
Tack vare sin hårdhet och seghet används ask i golv, möbler och snickerier. Segheten gör att det är lätt att böja.

Tekniska data
 

Densitet

530-780 kg/m3 vid 0% fuktkvot (u) 550-800 kg/m3 vid 12-15% fuktkvot (u)

Krympning

Krymper från rått till 0% fuktkvot 3.8-5.0% radiellt och 5.4-8.4% tangentiellt

Tryckhållfasthet

38-58 MPa parallellt med fiberriktningen vid 12% fuktkvot 11 MPa vinkelrätt mot fiberriktningen vid 12% fuktkvot

Draghållfasthet

165 MPa parallellt med fiberriktningen vid 12% fuktkvot 7 MPa vinkelrätt mot fiberriktningen vid 12% fuktkvot

Böjhållfasthet

80-120 MPa vid 12% fuktkvot

Elasticitetsmodul    

8300-13400 MPa vid 12% fuktkvot

Skjuvmodul

13-16 MPa vid 12% fuktkvot

Slaghållfasthet

70 kJ/m2 vid 12%

Hårdhet

- Janka: 760 på ändytan och 400-610 på längsytan vid 12% fuktkvot - Brinell: 6.5 på ändytan och 3.0-4.1 på längsytan vid 12% fuktkvot

Råfuktkvot

White ash: 46% i kärnveden, 44% i splintveden

Termisk utvidgning

9.51 x10-6m/°C parallellt med fiberriktningen

 

Beständighet:
Asken är inte beständig mot röta (klass 5 enligt CEN-normen) och inte heller mot insekter.

Bearbetning
Ask är segt, starkt och relativt lättberbetat med måttligt verktygsslitage. Det är även lättkluvet.

Övrig bearbetning:
Ångbasad ask går mycket bra att böja.

Torkning
Virket torkar relativt snabbt utan risk för sprickbildning förutom en viss tendens till ändsprickor. Torkemperaturen bör vara relativt låg för att vridning ska undvikas. Skevhet går delvis tillbaka vid konditionering.

Limning
Virket går utmärkt att limma.

Ytbehandling
Virket kan ytbehandlas med gott resultat vid användning av ytbehandlingssystem för ljusa träslag. En viss risk för blåsbildning över porer finns dock vid hög torktemperatur. Ask är ett tämligen svårimpregnerat träslag. Mörkfärgad kärna är inte impregnerbar.

Miljöegenskaper hos virket
Inga uppgifter om speciella skaderisker.

Användning:
Traditionell (historisk)
På grund av sin seghet och styrka har ask använts till hjul. hjulekrar, medar och till redskap som räfskammar, stegpinnar och verktygsskaft. Även till skidor och gevärskolvar.

Dagens
Parkettgolv, ledstänger, sportredskap, verktygsskaft, åror och skalmar till travsulkys samt till hundslädar. Massivt trä och fanér används till möbler, inredningar och innerdörrar.

 

 

Referenser

Boutelje, J., Rydell, R. (1995) Träfakta – 44 träslag i ord och bild. Stockholm: Trätek.

Dahlgren, T., Wistrand, S. Wiström, M. (1996) Nordiska träd och träslag. Stockholm: Stiftelsen Arkus. ISBN 91-972366-8-3

Esping, B. (1992) Trätorkning 1a. Stockholm: Trätek. ISBN 91-88170-06-3

Kollmann, F. (1984) Principles of Wood Science and Technology. Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo: Springer. ISBN 3-540-04297-0

Keinänen E., Tahvanainen V(1997) Nordens Ädla Träd. Utbildningsstyrelsen. ISBN 951-719-989-9.

Saarman, E. (1992) Träkunskap. Markaryd: Sveriges Skogsindustriförbund. ISBN 91-7322-726-9