Göte & Linnéa Öhrskogs Stipendiefond

För studenter och kursdeltagare på Träcentrum finns unika möjligheter att söka stipendier ur Göte och Linnéa Öhrskogs stipendiefond. Stipendiefonden skall genom årliga stipendier understödja, stimulera och utveckla behövande, förtjänta och kreativa studerande vid träteknisk utbildning med inriktning mot möbelbranschen vid Stiftelsen Träcentrum Nässjö. Personer med småländsk anknytning skall prioriteras.

Stipendiefonden delar ut två olika stipendier, dels studierelaterade stipendier och dels stipendier till olika specialprojekt, studieresor och liknande som genomförs under utbildningstiden.

Styrelsen för Öhsrskogsstiftelsen har sammanträde 4 gånger/år. Du lämnar din ansökan till utbildningsadministrationen för PUM. 

STIPENDIEANSÖKAN

Du som är student hittar stipendieansökan här.

Läs mer om Göte och Linnéas stipendiefond här