Utbildning2

Bra utbildning - Tänk Träcentrum

På Träcentrum bedrivs idag ett flertal olika utbildningar, allt från högstadie- gymnasie- och högskoleutbildningar till företagsanpassade utbildningar. Genom åren har utbildningsverksamheten vuxit och idag finns drygt 400 studenter i anläggningen. Utbildningar på Träcentrum ges dels i egen regi och dels genom andra utbildningsaktörer.

Produktutveckling med möbeldesign

På Träcentrum kan du läsa Tekniska Högskolans högskoleutbildning Produktutveckling med möbeldesign. Utbildningen ger dig förutsättningar för att bli en designmedveten produktutvecklare med hög kompetens inom möbel- och inredningsbranschen.

Läs mer om Produktutveckling med möbeldesign

Arbetsmarknadsutbildningar

Träcentrum anpassar utbildningar efter branschens och kundens behov. På Träcentrum i Nässjö och på Västerviks gymnasium kan du läsa arbetsmarknadsutbildningen Träteknisk utbildning och i Eksjö kan du  läsa vår arbetsmarknadsutbildning i Industriellt husbyggande

Läs mer om arbetsmarknadsutbildningar

Skräddasydda utbildningar

Att utveckla lösningar i nära samarbete, som stämmer med arbetsuppgifter och system som finns hos respektive kunds verksamhet vet vi ger effekt. Att samtidigt genomföra utbildningen på de tider och platser som passar dig är för oss en självklarhet. Våra utbildningar kan ha deltagare från flera företag eller så kan de vara anpassade för en speciell kund. Vi har valt att fokusera vår utbildningsverksamhet till tre högaktuella utbildningsområden: Affärsutveckling, Produktutveckling och Produktionsutveckling

Andra utbildningsaktörer

Två av Nässjö kommuns stora utbildningsaktörer, Brinellgymnasiet och Nässjöakademin bedriver delar av sina utbildningar på Träcentrums fina lokaler.

Stipendium

Du som studerar på träcentrum har möjligheter att söka stipendium från Göte och Linnéa Öhrskogs Stipendiefond