TRACENTRUM_110921-1899.jpg

Produktionsteknik - Trä, möbler och inredning

Utbildningsstart vecka 35

Träcentrums Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) på 3 terminen är anpassad efter arbetsmarknadens behov av produktionsteknisk kompetens, specifikt för trä, möbel och inredningsföretag.

Utbildningen förbereder dig för en yrkesroll som produktionstekniker, produktionsplanerare, kvalitetstekniker eller produktionsledare inom tillverkande industrin och ger Yrkeshögskoleexamen Produktionsteknik – Trä, möbler och inredning.

Utbildningen genomförs i nära samarbete med din nuvarande eller framtida arbetsgivare. Du som deltagare kan antingen vara någon som redan arbetar i ett företag inom trä, möbel och inredning eller någon som är intresserad av att komma in i en av de viktigaste branscherna i Sverige.

Att läsa en YH-utbildning innebär att teori blandas med praktik. Cirka 25% av en YH-utbildning sker genom praktik på ett eller flera företag, detta kallas LIA, Lärande i arbete.

På en YH-utbildning kan vardagspusslet fortfarande gå ihop. Vi kommer att göra allt vi kan för att möjliggöra så att du kan kombinera studierna med familj och jobb. Träcentrum i Nässjö är ansvarig för genomförandet av utbildningen som ges tillsammans med Tekniska högskolan i Jönköping. Studieplatser finns både på Träcentrum i Nässjö och på Kompetenscenter i Tibro. Utbildningen kommer att genomföras delar av veckan på skolan och delar av veckan på något av trä och möbelföretagen i vårt fantastiska nätverk.

Förutom LIA på företag finns på Träcentrum unika möjligheter att arbeta i skarpa projekt under utbildningen genom stipendium från Öhrskogsstiftelsen.

Till utbildningen knyts en ledningsgrupp med representanter från näringslivet, näringslivssamverkan sker också med studiebesök samt genom att externa föreläsare besöker oss på lektionerna.

Utbildningen är på 300 YH poäng som är fördelade på följande kurser
- Yrkesrollen och produktionsteknisk introduktion (25 poäng
-
Projekt och ledarskap (25 poäng)
-
Produktionsekonomi (25 poäng)
- Lärande i arbete - LIA 1 (25 poäng)
-
Träindustriell produktionsteknik 1 - material, verktyg, maskin (25 poäng)
-
Kalkylering och budgetering (25 poäng)
-
Träindustriell produktionsteknik 2 - kvalitet, hållbar produktion, arbetsmiljö & säkerhet (25 poäng)
-
Lärande i arbete - LIA 2 (25 poäng)
- Träindustriell produktionsteknik 3 – produktionsprocesser (25 poäng)
-
Lärande i arbete - LIA 3 (25poäng)
-
Träindustriell produktionsteknik 4 - Automation & digitalisering (25 poäng)
-
Examensarbete 25

Förkunskapskrav
En YH-utbildning är eftergymnasial vilket innebär att du tillsammans med din ansökan måste styrka förkunskapskraven för att vara behörig att läsa. Förutom grundläggande behörighet behövs till vår utbildning något av följande:

Särskilt förkunskapskrav
Lägst betyget E/3/G i någon av följande kurser eller motsvarande kunskaper:

Produktionskunskap 1, 100p
Från Teknikprogrammet eller Industritekniska programmet

Eller
Finsnickeri 1, 200p Från Hantverksprogrammet

Dokumenterad arbetslivserfarenhet från branschen kommer att kunna jämställas med det särskilda förkunskapskravet 

Ansökan öppnas den 16 mars och sista ansökningsdag är 15 april. Mer information om hur du ansöker och vilka dokument som skall bifogas din ansökan hittar du på följande länk:

Ansökan och information 

Information till dig som student

Informationsblad om utbildningen

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Håkan Josephsson 0380–554317
Marianne Ljungström 0380–554324