<- Gå till Aktuelltöversikten

Välkommen till Spira på seminarie med temat "För mer trä i byggandet"

Den 13/9 är du välkommen till ett intressant seminarie med tema ekonomi och arbetstillfällen, med fokus på hur trä kan bidra till att vi bygger bättre, mer rätt, med färre resurser och därmed till rätt kostnad.

Tid: 13 september kl.12.00 – 16.00. Plats: Spira, Jönköping.

PROGRAM

12.45 Inledning, Simon Jonegård, landsbygdsutvecklare vid Jönköpings kommun

Anne-Mari Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Jönköpings kommun: Visionerna för ett hållbart samhällsbygge?

Leif Walterum, tidigare kommunalråd Skövde kommun: Armkrok mellan kommun och byggföretag för att ta projektet Frostaliden
i hamn.

Susanne Rudenstam, Träbyggnadskansliet: Framtiden för träbyggande och effekter för landsbygderna

Mikael Olsson, vd Trivselhus AB: Hur resonerar företagsledare inom branschen?

Lars Berglund, Folkhem: Hur gör Folkhem för att räkna hem byggnader i trä?

Tomas Nord, Linköpings universitet: Exempel på olika affärsmodeller inom träbyggindustrin samt hur industrins omsättnings- och lönsamhetsutveckling ser ut.

Läs hela programmet här och se hur du anmäler dig.