<- Gå till Aktuelltöversikten

Välkommen till en förmiddag med dialog, inspiration och kunskapsutbyte för mer trä i husbyggandet

Välkommen till en förmiddag med dialog, inspiration och kunskapsutbyte för mer trä i husbyggandet. Som en del i arbetet med trähusbyggnadsstrategin för Jönköpings län arrangerar Klimatrådet i samarbete Träcentrum och andra aktörer i länet en trähusskola i flera delar. Nu är det dags för del 2, ett seminarie med fokus på hur ett aktivt arbete med risker, försäkring och skydd bidrar till att vi bygger bättre, mer rätt, med färre resurser och därmed till rätt kostnad.

Datum: 21 november

Plats: Länsförsäkringar Jönköping

Läs mer och se programmet + anmälan här.