<- Gå till Aktuelltöversikten

Seminarium för mer trä i byggandet

Välkommen till en eftermiddag med dialog, inspiration och kunskapsutbyte för mer trä i husbyggandet. Som en del i arbetet med trähusbyggnadsstrategin arrangerar klimatrådet i samarbete med aktörer i länet en trähusskola i tre delar hösten 2018. Trähusskolan är en kunskapsdel för att utveckla trähusbyggandet i Jönköpings län. Del två och tre läser du mer om längs ner i detta program.
Seminariet den 13 september fokuserar på frågor så som, hur kan trä bidra till att vi bygger bättre, mer rätt, med färre resurser och därmed till rätt kostnad? Hur ser olika affärsmodeller ut inom träbyggindustrin, hur industrins omsättnings- och lönsamhetsutveckling ser ut och hur kostnadsbilden i byggandet nu förändras.

Plats: Spira Jönköping

Tid: Den 13 september klockan 12.00 – 16.00, lunch från 12.00.

Kostnad: Kostandsfritt, antal platser 100

Arrangör: Klimatrådet arbetsgrupp trähusbyggnad i samverkan med Jönköpings kommun

Res kollektivt: http://jlt.se/

Läs mer och se programmet här.