Välkommen till Träcentrum

Bra utbildning - tänk Träcentrum

Bra möten - Tänk Träcentrum

Bra utbildning - Tänk Träcentrum

Bra utveckling - Tänk Träcentrum

Bra utveckling - Tänk Träcentrum

Kompetens

På Träcentrum finns idag ett flertal olika utbildningar, allt från gymnasie- och högskoleutbildningar till anpassade och skräddasydda utbildningar.

Utveckling

Vi är en resurs för träindustrins utveckling i Småland

Mötesplats

Endagskonferenser i spännande miljö med god mat.

Film om Träcentrum

Film om högskoleutbildningen
Produktutveckling med möbeldesign

Aktuellt