Bra utbildning - tänk Träcentrum

Bra möten - Tänk Träcentrum

Bra utveckling - tänk Träcentrum

Bra utbildning - tänk Träcentrum

Bra möten - Tänk Träcentrum

Bra utveckling - tänk Träcentrum

Kompetens

På Träcentrum jobbar vi med kompetens genom utbildningar, samt genom projekt och aktiviteter. Hos oss finns idag arbetsmarknadsutbildningar, högskoleutbildning samt anpassade och skräddarsydda utbildningar.

Utveckling

Vi är en resurs för träindustrins utveckling i Småland.

Mötesplats

Träcentrum är en mötesplats med unik arkitektur och atmosfär. Endagskonferenser med god mat och lokaler för upp till 150 personer.

Film om Träcentrum

Film om högskoleutbildningen
Produktutveckling med möbeldesign

Aktuellt