Default

Arbetsmarknadsutbildningar

Arbetsmarknadsutbildningar

Vill du bygga dina på dina tidigare kunskaper från träbranschen eller vill du lära dig något nytt?

Träteknisk utbildning på Träcentrum och på gymnasiet i Västervik

Träföretagen i vår region behöver utbildad personal och genom Träcentrum kan du få en utbildning i träteknik. Det är en utbildning som är anpassad efter de yrkesroller och rekryteringsbehov som träbranschen har.

Läs mer om träteknisk utbildning här

Utbildning, Industriellt husbyggande

I Träcentrums regi bedrivs en utbildning med inriktning Industriellt husbyggande i Eksjö tillsammans med Vux i12 och Eksjö kommun. Utbildningen är baserad på de yrkesroller och rekryteringsbehov som industrin har.

Läs mer om Industriellt husbyggande här

Vid frågor kontakta: Marie Palm 0380-55 43 12